Prof. Dr. Ayşe Aktaş

Alerji Hastalıkları, İmmünoloji, Göğüs Hastalıkları

İzmir Randevu Alın İletişim kurun

Hakkımda

Prof. Dr. Ayşe AKTAŞ:
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun oldum. Aynı yıl Kocaeli Gebze Devlet Hastanesinde göreve başladım. 1994-1998 yılları arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde ihtisasımı tamamladım. 1999 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Anabilim Dalı kurucu öğretim üyesi olarak göreve başladım. 2006'da doçent olduktan sonra 2006-2009 yılları arasında Alerji - İmmünoloji yan dal ihtisası yapmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine görevlendirildim. 2009-2011 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım. 2013 yılında profesör unvanını aldıktan sonra 2014 -2018 yılları arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne müdür olarak atandım. Aynı süre içinde CBU-SBED dergisinin kurucusu ve editörü olarak görev yaptım. 2018'de üniversiteden emekli olduktan sonra 2 yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi, Alerji - İmmünoloji Kliniğinde çalıştım. 2021 yılı itibari ile kendi kliniğimde çalışmaya başladım.

Okullar / Eğitimler

 • Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans (1983-1989)
 • Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü (Asistan / 1994-1998)
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü (Yrd. Doç. / 1998-2006)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Alerji ve İmmünoloji Bölümü (Yan Dal. Doç. / 2006-2009)
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Alerji ve İmmünoloji Bölümü (Prof. / 2011-2018)

Bilinen Diller

 • İngilizce

Yayınlar

 • Ayse Aktas, Zeynep Akcali, Serdar Tarhan. Clinical and radiological properties of common variable immunodeficiency patients: Case series. Indian Journal of Allergy, Asthma and Immunology | Jul-Dec 2014. Volume 28. Issue 2.
 • Erdem Eren, Ayşe Aktaş, Seçil Arslanoğlu, Aylin Kopar, Ejder Ciğer, Yılmaz Özkul, Kazım Önal, Hüseyin Katılmiş. Diagnosis of allergic rhinitis: inter-rater reliability and predictive value of nasal endoscopic examination: a prospective observational. Clinical Otolaryngology. 2013 Aug.
 • Aktas A, Kurt E, Gulbas Z. Cytokine Expression Before and After Aspirin Desensitization Therapy in Aspirin-Exacerbated Respiratory Disease. Inflammation. 2013 Aug 3. [Epub ahead of print]
 • Bavbek S, Yılmaz I, Celik G, Aydın O, Erkekol FO, Orman A, Kurt E, Ediger D, Dursun B, Abadoğlu O, Ozşeker F, Akkaya E, Karakış GP, Canbakan S, Yüksel S, Mısırlıgil Z. Prevalence of aspirin-exacerbated respiratory disease in patients with asthma in Turkey: A cross-sectional survey. 2011
 • Kurt E, Aktas A, Aksu K, Keren M, Dokumacioglu A, Goss CH, Alatas O. Autologous serum skin test response in chronic spontaneous urticaria and respiratory diseases and its relationship with serum interleukin-18 level. Arch Dermatol Res. 2011 Mar 30. [Epub ahead of print]
 • Kurt E, Aktas A, Gulbas Z, Erginel S, Arslan S.The effects of natural pollen exposure on inflammatory cytokines and their relationship with nonspecific bronchial hyperresponsiveness in seasonal allergic rhinitis. Allergy Asthma Proc. 2010 Mar;31(2):126-31.
 • Kurt E, Ozkan R, Aktaş A, Calisir C, Metintas M. Irreversiblity of remodeled features on high-resolution computerized tomography scans of asthmatic patients on conventional therapy: a 6-year longitudinal study. J Asthma. Apr;46(3):300-7, (2009).
 • Kurt E, Yildirim H, Kiraz N, Aktaş A, Metintas M, Akgun Y, Erginel S. Oropharyngeal candidiasis with dry-powdered fluticasone propionate: 500 microg/day versus 200 microg/day. Allergol Immunopathol (Madr), 36(1):17-20, (2008).
 • Aktaş A, Korcan E, Konuk M, Kurt E, Toprak D, Ay A. Determination of fungal frequency and comparison of allergic symptoms related with buildings and fungi in Afyon, Turkey. Saudi Med J. 27, 1146-51, (2006).
 • Uçgun İ., A. Özakyol, M. Metintaş, H. Moral, A.Aktaş, C. Bal, H. Yıldırım, “Relationship between hypoxic hepatitis and cor pulmonale in patients treated in the respiratory ICU,” International Journal of Clinical Practice,59, ).
 • Sıvacı, R., A.Aktaş, M. Yılmazer, S. Yılmaz, H. Ellidokuz ve C. Polat, “The effect of low-flow sevoflurane and desflurane on pulmonary mechanics during laparoscopic surgery,” J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 15, 125-9 (2005).
 • Aktaş, A., S.E. Fıçıcı, A. Ay, H. Ellidokuz, R.G. Sıvacı ve M. Konuk, “Detection of Fungi Spectrum in Industrial and Home Bakeries and Determinated Fungal Allergy with Skin Prick Test,” Asian Pac J Allergy Immunol, 23, 79-85 (2005).
 • Aktaş, A., A. Kahraman, H. Cakar, H. Ellidokuz ve M. Serteser, “Plasma Malondialdehyde and Erythrocyte Glutathione Levels in Workers with Cement Dust-Exposure Silicosis,’’ Toxicology, 207, 15-20 (2005).
 • Kaya, D., I. Barutcu, A.M. Esen, E. Onrat, A.Aktaşve M. Unlu, “Comparison of the effects of ipratropium bromide and salbutamol on autonomic heart rate control,’’ Europace, 6, 602-7 (2004).
 • İnan, U.U., S. Ermis, A.Aktaş, E. Onrat, A. Yucel, F. Özturk, A. Asağıdağ ve A. Celik, “The Comparative Cardiovascular, Pulmonary, Ocular Blood Flow, and Ocular Hypotensive Effects of Topical Travoprost, Bimatoprost, Brimonidine, and Betaxolol,’’ J Ocul Pharmacol Ther, 20, ).
 • Cevrioglu, A.S., F. Fidan, M. Unlu, M. Yılmazer, A.Aktaş, I.V. Fenkci, M. Serteser, “The effects of hormone therapy on pulmonary function tests in postmenopausal women,’’ Maturitas, 49, 221-7 (2004).
 • Cirit, M., A.Aktaş ve M. Ünlü, “Physicians' approach to the diagnosis and treatment of tuberculosis in Afyon, Turkey,’’ Int J Tuberc Lung Dis, 7, 1-5 (2003).
 • Ünlü, M., A.Aktaş, N. Doğan, “The prevalence of asthma among secondary school students in Afyon, Turkey’’, Asian Pac J Allergy Immunol, 20, 1-6 (2002).
 • Ünlü, M, Ü. Sahin, M. Yarıktas, M. Demirci, A. Akkaya, M. Öztürk M ve A.Aktaş, “Allergic rhinitis in Rosa domescena cultivators: a novel type of occupational allergy?,’’ Asian Pac J Allergy Immunol, 19, 231-5 (2001).
 • Çelik, P., M. Akın, Ş. Yensel, N. Buket ve A. Aktaş, “Tüberküloz olgularının yaş gruplarına göre klinik ve radyolojik olarak karşılaştırılması”, Heybeliada Tıp Bülteni, 3, 64-68, (1997).
 • Çelik, P., M. Akın, U. Gönlügür ve A. Aktaş, “Hemoptizili olgularımızın analizi”. Heybeliada Tıp Bülteni, 3, 45-48, (1997).
 • Çelik, P., A. Yorgancıoğlu, A. Aktaş, A. İşisağ ve İ. Yorulmaz, “Renal Hücreli karsinomun akciğer metastazı (Üç olgu sunumu)”, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 1, 66-75, (1997).
 • Çelik, P., M. Akın, A. Yorgancıoğlu, F. Topçu, T. Keskin, T. Göktalay, A. Aktaş, D. Yağız, C. Özcan ve R. Yiğitoğlu, “Karakılınçlı Köyünde Malignite Oranı Yüksek Mi?”, Türkiye Ekopatoloji Dergisi, 4, 148-151, (1998).
 • Çelik, P., A. Yorgancıoğlu, R. Yiğitoğlu, S. Aktoğu, A. Aktaş ve M. Akın, “Malign pevral efüzyonlarda stümör belirleyicileri olarak CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA ve AFP düzeyinin tanı değeri”, Solunum Hastalıkları, 9, 43-53, (1998).
 • Çelik, P., A. Yorgancıoğlu, M. Akın, A. Aktaş, F. Topçu, T. Göktalay, T. Keskin, D. Yağız ve G. Dinç, “Tekstil Fabrikası İşçilerinde solunum fonksiyon parametreleri”, Solunum Hastalıkları, 10, 140-144, (1999).
 • Aktaş, A., M. Akın, “Fiberoptik Bronkoskopinin Tanı Değeri’’, Kocatepe Tıp Dergisi, 2, 59-64, (2001).
 • Onrat, E., M. Alpaslan ve A. Aktaş, “Kısa süreli roksitromisin tedavisinin QT uzunluğu ve dispersiyonu üzerine etkileri,” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 54, 215-218, (2001).
 • Alpaslan, M., E. Onrat, A. Aktaş, A. Yücel, “İnterventriküler septum bazalinde incelme ve skar ile uyumlu görünüm: kardiyak sarkoidozu düşündüren ilginç bir bulgu” Türk Ekokardiyografi Dergisi, 3, 39-42, (2001).
 • Aktaş, A., M. Ünlü, T. Fıstık, T. Liman, M. Solak, “Astımlı olgularda Dermatoglifik Analizler”, Heybeliada Tıp Bülteni, 8, 15-18, 2002.
 • Ünlü, M., A. Aktaş, T.A. Şen ve M. Cirit, “Afyon il merkezindeki ilk öğretim okullarında tüberkülin testi sonuçlarının değerlendirilmesi”, Heybeliada Tıp Bülteni, 1, 15-17, (2002).
 • Cirit, M., A. Aktaş ve M. Ünlü, “Afyon’da Hekimlerin Sigara İçme Alışkanlığı”, Toraks Dergisi, 3, 253-256, (2002).
 • Aktaş, A., M. Ünlü, M. Cirit ve A. Yücel, “Mermer İşçilerinde Solunum Fonksiyon Testleri, Solunum Semptomları ve Akciğer Grafisi Bulguları’’, Toraks Dergisi, 3, 188-93, (2002).
 • Aktaş, A., M. Ünlü ve M. Cirit, “Afyon Verem Savaş Dispanserinde 1990-2000 tarihleri arasında izlenen 627 tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi”, Solunum Hastalıkları, 13, 271-276, (2002).
 • Ünlü, M., A. Aktaş, M. Cirit ve R. Demirel, “Afyon’da lise öğretmenlerinin sigara içme alışkanlığı ve sigaraya karşı tutumları”, Solunum Hastalıkları, 13, 203-207, (2002).
 • Aktaş, A., M. Ünlü, S. Dereköy, M. Cirit ve A. Yücel, “Kartagener sendromu”, Selçuk Ün Tıp Fak Dergisi, 18, 257-259, (2002).
 • Ünlü, M., A. Aktaş ve M. Cirit, “Afyon ve ilçelerindeki hekimlerin toplum kökenli pnömonilerde tanı ve tedavi yaklaşımları”, Akciğer Arşivi, 3, 9-16, (2002).
 • Aktaş, A., M. Ünlü, N. Demirtürk, “İnterferon-alpha2a induced persistent dry cough in a patients with chronic acive hepatitis B (A case report)” İnfeksiyon Dergisi, 18, 365-7, 2004.
 • Altındiş, M., A. Aktaş, M. Ünlü ve Y. Kırlangıç, “Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde hepatit C virüs infeksiyonu sıklığı”, Viral Hepatit Dergisi, 2, 76-81, (2004).
 • Ünlü, M., A. Aktaş, T.A. Şen, N. Doğan, G.Z. Tuncer, “Factors Affecting the Cigarette Smoking Habits Among Students in Afyon-Turkey”, Akciğer Arşivi, 1, 15-19, (2004).
 • Aktaş, A., H. Ellidokuz, H. Esme, M. Ünlü ve A. Ay, “Kağıt Fabrikası Çalışanlarında Solunum Sistemi Semptomları ile Birlikte Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi”, Solunum Hastalıkları, 15, 165-169, (2004).
 • Sıvacı, R.G., A. Aktaş, C. Balcı, B. Taylan, A. Ay ve S. Karabekir, “Kronik obstrüktif akciğer hastalarında mekanik ventilasyon sonrası görülen hipofosfatemi”. Kocatepe Tıp Dergisi.,2005.
 • Demirdal, T., A. Aktaş, M. Yaman, A. Haktanır, N. Demirtürk, “Bilinç bulanıklığı ile seyreden milier tüberküloz olgusu”, Osmangazi Tıp Dergisi, 27, 2005.
 • Aktaş, A., A. Yücel, E. Pala, N. Demirtürk, M. Maralcan, “Düşük doz steroid kullanımı sırasında akciğer tüberkülozu gelişen sistemik lupus eritematozuslu bir olgu”, Heybeliada Tıp Bülteni, 2005
 • Aktaş, A., A. Yücel, V. Fenkci, A. Ay, E. Pala, “Sezaryan sonrası akciğer ödemi ile seyreden amnion sıvı embolisi”, Heybeliada Tıp Bülteni, 2005.
 • Aktaş, A. “Astım atak tedavisi”, Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 3(24):23-31, 2007.
 • Aksu K, Kurt E, Parspour Ş, Aktaş A, Gülbaş Z. Lymphocyte Subgroups in Different Forms of Tuberculosis Turkish Thorasic Journal. 13, 1, Sayfa 1-5, Mart 2012.
 • Neslihan Erdem, Dr. Ayşe Aktaş, Cihan Göktan. Perikardial Kist: Nadir Bir Olgu Bildirisi CBU -SBED, 2015, 2(4):122-124
 • Ayşe Aktaş, Süheyla Rahman, Hüseyin Elbi, Beyhan Cengiz Özyurt. Üniversite Öğrencilerinde Allerjik Rinit Sıklığı Ve İlişkili Faktörler CBU-SBED, 2015, 2(2):36-4030.
 • Gebelikte astım tedavisi, Astım Bülteni, Sayı 1, 2016.
 • Emre Ali Acar, Ayşe Aktaş, Aylin Türel Ermertcan, Peyker Temiz. Bupropion Kullanımına Bağlı Akut Ürtiker ve Anjiyoödem Gelişen Bir Olgu Sunumu

Hastalıklar

 • Saman Nezlesi (Alerjik Rinit)
 • Astım
 • İlaç Alerjisi
 • Alerji
 • Allerjik Kontakt Dermatit
 • Astım Bronşit
 • Kurdeşen
 • Gıda İntoleransı
 • İmmün Yetmezlikler
 • Kronik Öksürük
 • Sigara Bırakma
 • Arı ve Böcek Alerjileri
 • Ağır Alerjiler
 • Öksürük
 • nikotin bağımlılığı
 • Anafilaksi
 • Gıda Alerjisi
 • Covid-19 Sonrası Gelişen Alerjik Solunum Yolu Rahatsızlıkları

Sosyal medya hesapları

Randevu Alın!

Prof. Dr. Ayşe AKTAŞ Göğüs Hastalıkları Astım ve Alerji - İmmünoloji Kliniği

Mansuroğlu Mahallesi 1593/1 Sokak Lider Centrio A Blok Kat:6 No: 2 / 66
35540 İzmir, İzmir
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Kronik Öksürük Değerlendirmesi
Randevu
Solunum Fonksiyon Testleri
Solunum Fonksiyon Testi
Sigara Bırakma
Alerji Testleri
Alerji Hastalıkları Randevusu
Alerjen Immünoterapisi
Alerji Değerlendirmesi Ve Tedavisi
Alerji Testi
Allerjik Deri Testleri
Gıda Alerji Testi
Normal Randevu
İlaç Alerjisi Testleri

Hasta görüşleri

Ayşe Hanım da 2.5 yıldır tedavi görüyorum. Alerji sorunumu çözdük. İlacı aldığımdan beri hastalığımla ilgili tekrar sorun yaşamadım. Kontrollerimde çok ilgili davranıyor. Her soruma cevap alabiliyorum. Kendisine teşekkür ederim
Hasta
Hasta
Ayşe hanım ilk andan itibaren benimle çok ilgilendi. Beslenmeme kadar düzenledi, daha ilk randevudan itibaren düşmeyen ateşim düştü. Daha önce hicbir doktorun araştırmadığı şeyleri araştırdı ve bizi yönlendirdi. Kendisine sonsuz teşekkürler.
Hasta
Hasta
Alerjik astımım olduğu için Ayşe hocama gidiyorum.Çok tatlı ve alanında çok başarılı bir doktor kendisi.Gitmeyi düşünenler hiç tereddüt etmeden gidebilir.Gerçekten bana çok yardımcı oldu.
Hasta
Hasta
Sürekli burun tıkanıklığı ve nefes darlığı şikayeti ile hocama ulaştım.İnsani yönü mükemmel çok ilgili sanki akrabamız gibi davrandı.Ayrıntılı hastalığımı açıkladı.Yıllardır kendimi astım hastası sanıyordum sorun sadece burunla ilgiymiş.İlaç tedavisine başladık.Kendisine çok teşekkür ederim.Herkese tavsiye ediyorum alanında uzman olduğunu anlatmaya gerek bile yok.Allah ondan razı olsun.
Hasta
Hasta
Alerji hastasıyım. Doktor detaylı aciklamalarda bulundu. Herkese tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Ayşe hoca bir harika. Hem insani yönü hem de doktorluğu müthiş. Pek çok alerjik sıkıntımdan sayesinde kurtuluyorum. Tedavim devam ediyor ama önemli bir yol katettik. Teşekkürler Ayşe Hocam..
Hasta
Hasta
Ayşe Hanım’dan yaklaşık 3 sene önce alerji rahatsızlığım için randevu almıştım. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırık, bazen öksürük, göz kaşıntısı ve kızarıklığı gibi hayat kalitemi düşüren şikayetlerim vardı. Zeki bey’in özenle yaptığı alerji testinin sonuçlarını Ayşe hanım değerlendirdikten sonra ilaç ve aşı tedavisine başladım. Aşı tedavim hala devam etmekte ve iyileşme sürecim olumlu yönde ilerliyor. Sürekli ilaç kullanmamak ve bitkisel bir aşı ile tedavi olmak büyük şans. Doktor hanımı gözüm kapalı tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Gayet memnunum,ilgili bir doktor.Sayesinde rahatsızlığım yarı yarıya geçti.İlk senede tedavime devam ediyorum.Alerji tedavim için iğne oluyorum ayda bir.Kontrollerim devam ediyor.1 seneyi doldurdum.Kendisinden memnunum.
Hasta
Hasta
Alerji alanında en iyi doktor bence.26 senedir birçok deneyimim oldu, hastasıyım. 26 sene sonucunda Ayşe Hanım'la tanıştım.Bana ilaç tedavisi uyguladı, iğne oldum.Sanki hiç astım hastası değilim.Aylık yapılan iğnelerim var, kullanıyorum ve rahatım.Şuan çok iyiyim.
Hasta
Hasta
Ben 2 sene önce nefes darlığı şikayetiyle Ayşe hocaya başvurmuştum.Alerjik etkenlerden dolayı meydana geldiğini teşhis etti ve uyguladığı tedavi sayesinde normal hayatıma devam edebiliyorum.Uyku zorluğum, burun tıkanıklığım, nefes darlığı gibi çok şiddetli şikayetlerim vardı.Alerji testi uyguladı, sonucunda tedaviye başladı.İlaç ve aşı beraber uyguladı.Ben sağlığıma kavuştum. Şuanda hiçbir şikayetim yok.Ayşe Hanım'a teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
15 yıldır devam eden nefes darlığım vardı son yıllarda öksürüğümde arttı Ayşe hanıma gittim ilaçlarımı değiştirdi yeni ilaçlar verdi çok şükür daha rahat nefes alıyorum Ayşe hanıma çok teşekkür ederim
Hasta
Hasta
Yaz kış farkı olmadan öksuruyordum. Hocama gittim. Önce ilaçları nasıl kullandigima baktı. Her seferinde gittiğimde yeniden kontrol eder. Tedavimi değiştirmedi. Yanına bir ilaç ekledi. Şimdi onun kontrolü altındayım. Her hangi bir sorun olursa ararım. Ne yapmam gerektiğini söyler. Çok başarılı ve ilgili biri. Teşekkürler Hocama.
Hasta
Hasta
Uzun zamandır kaşınır, vücutta şişlikler olurdu. İlaçlarla geçtiği oluyordu. Ancak son zamanlarda çok daha fazla olunca Hocamı buldum. 6 aydır çok iyiyim. Bir kez bile sismedim. Tşk Hocama.
Hasta
Hasta
Yıllarca alerji rahatsızlığı ile yaşamışım. Sonunda tanıdıklarım Ayşe hocamı tavsiye ettiler. Gittim fazlasıyla ilgilenip test yapıldı. Polen ve kedi alerjim olduğunu öğrendim. Şimdi her ay aşı yaptırıyorum. Ayşe hocama ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum.
Hasta
Hasta
Yıllardır gözlerim kızarır kasinirdi. Tekstil firmasında çalıştığım için normal olduğunu sanıyordum. Fakat allerjik olduğunu düşünmemiştim. Ayşe hocam test yaptı. Ev tozu allerjim varmış. 2 yıldır asi oluyorum. Çok iyiyim. Hocami herkese tavsiye ederim. İletişimi rahat olan birisi. Çok faydasını gördüm. İyi ki tanımışım. Sağolsun.
Hasta
Hasta
Kurdeşen rahatsızlığım var yıllardır. bazen artar bazen azalır. Şimdi hocamın tedavisiyle ne yesem sorun yaşamıyorum. Teşekkür ederim hocama.
Hasta
Hasta
Ağrı kesicilerle artan nefes darlığım vardı. Hocamı Eskişehir’de ihtisas yaparken tanıdım. Sonra Manisa’da buldum. Hastalığımı ondan iyi bilen çıkmadı.Şimdi aşı oluyorum astımım için. Kendisine duaciyim. Sağ olsun hocam
Hasta
Hasta
Yıllardır burun akıntım hiç düzelmedi. Alerji haplarını kullanmaktan hem kilo alıyordum hem de sersem gibi oluyordum. Hocama gittim ev tozu alerjisi oldum saptandı. Şimdi aşı oluyorum çok memnunum.
Hasta
Hasta
Merhaba uzun zamandir dr ayşe hanımın hastasıyım astım hastalığım var.tedavi süreci çok iyi geçti uyguladığı aşı yöntemi sayesinde hastalığım bitti diyebilirim.cok yakın ilgi ve alaka gösterdi kendisi saygılarımı sunuyor teşekkür ediyorum.
Hasta
Hasta
Covid geçirdim 2 ay önce fakat vücudumdaki kızarıklık şişlik başladı bu defa. Hocama gittim. Covidle ilişkili olabileceğini belirtti. Onun gözetimi altında şu anda daha iyiyim. Kızarıklık, şişlik azaldı. Çok teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Yıllardır ilaç kullanamiyordum. Dizimden ameliyat olmam gerekiyordu. Fakat vücuttaki kızarıklık, kaşıntı sikayetimde vardı. Hocam tedavimi düzenledi. İlaç kullanır hale geldim. Ameliyatımı da sorunsuz atlattım. Sağolun
Hasta
Hasta
Yıllardır beslenme bozuklugum vardı. Hocama gittim. Çölyak hastaligim olduğunu buldu. Şimdi bagisikligimi güçlendirici tedaviler ve diyet yapıyorum. Normal insanlar gibi hayatımı sürdürüyorum. Teşekkür ederim Hocama.
Hasta
Hasta
Çok başarılı tedavileri olan bir hekim.Hastasının sadece hastalığına değil bağışıklığını düzeltmeye yönelik tedaviler de verir.Sayesinde mide şikayetlerim düzeldi.Sağolsun Hocam.Teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Doktorunuzla tanışmamız oğlumun üniversiteye hazırlanma döneminde başladı devamlı hapşırmak tan gözlerinin kızarması dan tüm alerjik reaksiyonlara maruz halde sınava hazırlanmaz test çözemez konsansantre olamaz haldeydi hocamızın teşhisi tedavisi ve tedavinin takip süreciyle hep yanımızda oldu sağolsun minnattarız kendisine şimdi oğlum kaptan onun tedavi süreci olmasaydı belki de oğlum sınava adapte olup kazanamiyacaktı iyi varsın Ayşe hocam iyiki hayatımıza dokundun sağol Varol
Hasta
Hasta
Saman nezlesi nedeniyle çok tedavi gördüm. Fakat ilaçları kullanırken iyi hissediyordum. İlaçlar sersemlik yapmaya başlamıştı. Hocamla tanışınca allerjim olduğu polen allerjim olduğunu söyledi. Haftalık tedavi gördüm başlangıçta. Şimdi aylık tedavi görüyorum. şikayetlerim belirgin azaldı. Herkese tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Çok doktora gittim. Yurt dışında da gittiğim oldu. Yıllarca astım ilaclarini yanlış kullanmışım. Hocam ilaçlarımı düzeltti. Başka ilaçlar ekledi. Şimdi geçmişe göre çok iyiyim. Sağolsun Hocam. Yeni yer açmış ilk firsatta gelip göreceğim. Başarıları daim olsun.
Hasta
Hasta
Çok uzun yıllardir hapşırıyordum. Fakat hiç test yapılmamıştı. Hocama gittim polenlere allerjim olduğunu beraberinde kediye karşı allerjim olduğunu tespit etti. Şimdi aşılarımı oluyorum. Bir yıl öncekine göre çok rahatım. Teşekkür Hocam.
Hasta
Hasta
Yıllardır ilaç kullanamiyordum. Kullanınca burun etlerim siserdi. Fakat beraberinde astımım olduğunu bilmiyordum. Ayşe hocayla astımım da olduğunu öğrendim. Şu anda astım ilaçları kullanıyorum. Hocamın gözetimi altında da gerektiğinde ilaç kullabiliyorum. Çok teşekkür ederim kendisine.
Hasta
Hasta
Çocukluğumdan beri astım hastasıyım. Ayşe hoca ya gittiğimde sadece astımım olmadığını akciğerimde ve kanımda allerji hücrelerinin arttığı tespit edildi. Tedavim değiştirdi. Şimdi daha rahatim. Sağolsun Hocamla daha rahat nefes alıyorum. Teşekkür Hocam...
Hasta
Hasta
3 ay önce covid geçirdim. Covid sonrası öksürüğüm hiç geçmedi. Hocama gittim öksürüğüm düzeldi. Sağolsun iyi bir hekim. Teşekkürler Hocama.
Hasta
Hasta
Anjiyo Ödem ve alerjik astım hastalığı için bir çok kez hastanelere gitmeme rağmen herhangi bir rahatsızlığımın bulunmadığı ya da basit teknolojiden uzak alerji testleri uygulanarak hiçbir şeye alerjim olmadığı söylenerek gönderildim. Daha sonra Celal Bayar Üniversite hastanesinde Ayşe hocanın olduğunu öğrendim. Uygulamış olduğu tedavi ile ilk bu hastalığın nasıl birşey olduğunu ve bu hastalıkla ilgili neler yapılabileceğini öğrendim. Doktor hanımın uygulamış olduğu tedavi ile tıp literatüründe çözümü olmayan(anjiyo ödem) hastalığımda zor duruma düşmekten kurtuldum. Kendisinin hastalara yaklaşımı olsun, hastalığımdaki kesin tanı olsun ve birebir ne yapmam gerekiyorsa tek tek tarif etmesi olsun kendimi hastane değilde bir dost, arkadaş ziyaretinde hissetmeme neden olmuştu. Kendisinin uygulamış olduğu tedavi ve iyileşme göstermem de bu durumla birebir örtüştü. Sn. Hocam sizi iyi ki tanımışım ve bir şekilde iyi ki yollarımız örtüşmüş. Herşey için çok teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Doktorumuz, farklı zamanlarda eşimin bronşit, kızımın zatürre tanı ve tedavilerini yapmıştır. Hastalık süreçleri ve sonrasındaki tutum ve takibiyle bizlerin güveni kendisine büyüktür. Değerli doktoruma her başvurduğumuzda beni ve ailemi güleryüzle ve sıcakkanlı karşıladı. Sorunlarımızı, en kısa sürede ve en etkin biçimde çözerek bizi tekrar sağlığımıza kavuşturdu. Alanındaki uzmanlığı ve hastalıkların tanı, teşhis ve tedavi sürecindeki başarısı ve etkinliği ile her zaman güvenerek kendimizi emanet ettiğimiz doktorumuz ve dostumuzdur. Alerji ve göğüs hastalıkları konusunda iki ayrı ihtisası olan, Türkiye’nin sayılı hekimlerinden birisidir. İyi ki varsınız. Prof. Dr. Hasan Rıza Aşıkoğlu
Hasta
Hasta
Geceleri artan burun tıkanıklığım vardı. Hocama gittiğimde burnumda et ve de alerjim olduğunu öğrendim. Şimdi aşı tedavisi uyguluyor hocam. Hayat kalitem çok daha iyi oldu. Teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Yıllardır süren kronik öksürüğüm vardı. Geceleri rahatsızlığım vardı ve ataklarla uyanıyordum. Kendisinin önerdiği ilaçları kullanmaya başladım. Takip ve tedavi çok iyiydi. Kendisine teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Sayın hocamın sihirli elleri var! Yılların getirdiği deneyimiyle kronik ürtiker hastalığımı tedavi etti. Kendisine minnettarım. Teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Sayın hocam sayesinde kronik alerjik astım hastalığımı doğru teshiş ve tedavisi ile çok rahat geçiriyorum. Gönül dolusu teşekkürler saygılar sunarım
Hasta
Hasta
Ayşe hocamla tanışmam, kendisi göğüs hastalıkları uzmanı iken, 15 yıl önce atipik pnömoni (atipik zatürre) olmam ile başladı. Bulguları normal zatürreye göre oldukça belirsiz olan bu hastalığı göğsümü dinleyerek anında bulmuş, artından görüntüleme yöntemleri ile kesin tanıyı koymuştu. Uygun tedavi ile belki de hayatımdaki en önemli hastalıklardan birini atlatmamı sağlamıştı. Alerji konusundaki uzmanlığı ile ise, nelere alerjim olduğu, ne semptomlar oluşturduğu ve tedavisi konusunda bana destek oldu. Sayesinde alerji konusunda, yaşam konforum arttı. Kısacası, uzmanlık alanları ile bütüncül bir bakış açısıyla gerek alerji, gerek göğüs hastalıkları konusunda yıllardır ilk ve tek başvurduğum doktordur. İyi ki varsınız. Alerji konusunda hayat kalitemi arttırdınız.
Hasta
Hasta
Ayşe hanımla babamın ilaç alerjisi sebebiyle tanıştık. Kendisinin yapmış olduğu muayene ve aşı önerisiyle 6 aylık bir tedavı süreci izlendi ve ilaç alerji testiyle bu süreç nihayetlendirildi. Kendisi bu pandemi döneminde bize yardımcı olduğu ve iyi bir şekilde tedavi sürecini yönettiği için teşekkür ederiz. Doktorumuzu rahatlikla tavsiye edeceğimizi söyleyebiliriz.
Hasta
Hasta
Alerjik astım şikayeti ile hocama muayene oldum zaten Üniversitede de hastasıydım , bilgi ve ilgisi için çok teşekkür ediyorum. Uzun soluklu bir tedavi süreci olduğundan iyi iletişim ve takip için Ayşe Aktaş hocamı herkese tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Ayşe hanım ile tanıştığımda çok sıkıntılı bir durumdaydım.Nefes almakta zorluk çekiyordum.Zaten senelerdir özellikle kış aylarında hep grip,nezle hastasıydım. Onun doğru teşhisi sayesinde çok alerjik bir bünyem olduğunu öğrendim.Hemen tedaviye başladık ve inanılmaz bir şekilde nefes almam rahatladı,sayesinde yaşamım güzelleşti.O günden beri benim hem doktorum hem de en güvendiğim insan oldu.Kendisine minnettarım,hayatım boyunca irtibatımı koparmayacağım ender insanlardan. Doktorumu herkese memnuniyetle tavsiye ederim
Hasta
Hasta

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun