Gıda & Besin Alerjisi

Gıda & Besin Alerjisi

Gıda & Besin Alerjisi

Besin alerjisi bağışıklık sistemimizin besinlere karşı anormal yanıt vermesiyle ortaya çıkmaktadır. Belirtiler hafif ürtiker şeklinde olabildiği gibi yaşamı tehdit eden ağır reaksiyonlara da yol açabilmektedir. Besin alerjisi besinlerdeki proteinlere karşı IgE tipi antikorlar üretmesi ile başlar. Günümüzde besin alerjileri anafilaktik reaksiyonların en önemli nedenlerindendir. Bu nedenle halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Besin alerjilerinde korunma önlemlerinin çok yönlü yapılması gerektiğinden bu hastalar devamlı risk altındadır. Bazı besinlere karşı gelişen alerjiler zaman içerisinde düzelebilir ancak, yer fıstığı, balık, kabuklu deniz ürünleri ve kuruyemiş alerjileri yaşam boyu devam edebilir.

Besin alerjilerinde tanı oldukça deneyim gerektiren bir süreçtir. Dikkatli yürütülmeyen işlemlerin sonucunda yanlış tanı konulması ile hastalara gereksiz diyet uygulaması ya da hayatlarının riske edilmesi söz konusu olabilir.

Besin Alerjisi Tanısı ve Tedavisi

Besin alerjilerinde kanıtlanmış bir radikal tedavi yöntemi yoktur. Hastanın alerjik olduğu besin ve ürünlerinden kaçınması reaksiyonları önlemenin tek yoludur. Çok az miktardaki besinlerin tüketilmesiyle bile şiddetli reaksiyon olabileceği için mutlak kaçınma şarttır. Önemli bir besin diyetten çıkarılmışsa beslenme bozukluğunun önlenmesi için diyetin düzenlenmesi gereklidir. Besin alerjisi olan hastalarda ortaya çıkan hafif reaksiyonlarda antihistaminik ilaçlar ve kortikosteroidler kullanılabilir. Anafilaksi öyküsü olan ve/veya yüksek riskli besin alerjili hastalara adrenalin oto-enjektör verilmeli ve kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir. Kliniğimizde besin alerji test ve tedavileri düzenlenmektedir.

Besin Alerjisi Testleri

  • Deri prick testleri
  • Serumda besine özgün IgE ölçümü
  • Besin provokasyon testleri
Prof. Dr. Ayşe Aktaş: İzmir’in Alerji Doktoru
Whatsapp